Praktijkinformatie

Telefonie: Een afspraak maken, opvragen van een uitslag of stellen van een korte vraag: 

8.00 – 11.00 en 14.00 – 15.00uur_______________________________________ toets 3

Voor SPOED__________________________________________________ toets 1

Receptenlijn: dagelijks, 24 uur per dag: __________________________________ toets 2

Op werkdagen van 17.00 – 8.00uur, tijdens het weekend en nationale feestdagen                 

Huisartsenpost SHR Leiderdorp _________________________________ 0900 – 5138039       

Openingstijden praktijk

Onze spreekuren zijn op afspraak

Maandag (arts: Karin van Dinteren) spreekuur van 8.00uur tot 11.00uur, tussen 13.00 en 15.00uur visites

Dinsdag (arts: Irene Zeilstra) spreekuur van 8.00uur tot 11.00uur, tussen 11.30 en 12.30 en tussen 14.00 en 15.00uur visites

Woensdag  (arts: Irene Zeilstra) tussen 11.00 en 12.30 uur visites en spreekuur van 13.30uur tot 16.00uur

Donderdag (arts: Karin van Dinteren): spreekuur van 8.00uur tot 11.00uur, tussen 13.00 en 14.30uur visites  en spreekuur van 14.30 tot 16.30uur

Vrijdag (beide artsen werkzaam): spreekuur van 8.00uur tot 11.30uur

Wij werken soms ook in Zoeterwoude dus kan u gevraagd worden daarnaar toe te komen.

Hoofdgebouw Swetterhage, Blankaartweg 2, 2381AD Zoeterwoude

Korte praktijksluitingen zullen waargenomen worden door dokter Mikulski in Zoeterwoude, tel. 071-580 1672

Aanvullende diensten in de praktijk

Trombosedienst maandag 11.00-11.15uur

Bloedprikken Lange Land Ziekenhuis Woensdag 08.00-08.30uur

Fysiotherapie, Brigitte Kapteijn maandag en donderdag 07.30-12.30uur

Assistentenspreekuur

Voor controles zoals het meten van uw bloeddruk, Hb, urinecontrole, diabetes controle, BVO (uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek), oren uitspuiten (na +/-4 dagen met olie druppelen), hechtingen verwijderen en vaccinaties kunt u een afspraak maken voor het spreekuur van de assistente.

Opvragen van uitslagen

Zou u zo vriendelijk willen zijn het opvragen van een uitslag wat later in de ochtend (na 9.00uur) te doen?

Houdt u er rekening mee dat vanaf de leeftijd van 16 jaar de patiënt zelf de uitslag moet opvragen, i.v.m. de privacywetgeving, tenzij anders met de arts of de assistente is afgesproken.

Verwijsbrieven en machtigingen

Verwijsbrieven en machtigingen kunt u iedere werkdag tussen 8.00 en 15.00uur ophalen in de praktijk. 

Wij mogen geen medische informatie via de mail versturen, maar wel een zorgdomein verwijzing.