Klachten en Complimenten

Regeling

Wanneer u klachten, opmerkingen of tips heeft kunt u die met ons bespreken. Wij willen onszelf en de praktijk continu verbeteren en een open communicatie helpt daarbij.

U kunt gewoon een afspraak maken. We willen wel graag de tijd voor u hebben, dus meldt het alstublieft dat u een gesprek wil. U kunt ook een email of brief sturen en dan nemen we contact met u op. Laat in dat geval wel weten hoe we u kunnen bereiken.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiƫnten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u in de folder hieronder, in de wachtkamer en op www.skge.nl.